Przewidywanie przyszłości online

Halomancja

Przepowiadanie przyszłości z soli. Brano kapkę soli, naparstek wody, mieszano je i jedzono. Przeznaczony małżonek miał się pojawić we śnie i podać napój.

Onomancja

Przepowiadanie przyszłości na podstawie ludzkich imion lub nazw przedmiotów. U Słowian w okresie świąt młode dziewczyny wychodziły na ulicę i pytały przechodnia o imię. Wierzono, że w taki sposób można poznać imię przyszłego męża.

Margaritomancja

Jasnowidzenie z pereł. Dawniej podawano, że perła umieszczona pod przewróconą czaszą powinna wydawać dźwięki, kiedy zbliża się do niej zły człowiek.

Przewidywanie przyszłości online

Belomancja

Przedwieczny sposób jasnowidzenia za pomocą rzucania lub balansowania strzałami.

Demonomancja

Pradawne wróżby przy pomocy demonów. Wróżbiarz albo wzywał demona, albo tylko wypowiadał lub pisał jego imię, później demon w tej lub innej formie dawał odpowiedź na pytanie.

Rafli

Prorokowano z piasku, a dokładniej za pomocą linii rysowanych specjalnym patykiem na cienkiej warstwie piasku przesianego przez sito.

Aeromancja

Przedwieczny sposób dywinacji na podstawie wyglądu nieba, obłoków, komet, spadających gwiazd i innych zjawisk występujących na niebie.

Geloskopia

Wróżenie z wykorzystaniem śmiechu, określanie jestestwa człowieka i otrzymywanie pewnych przesłanek z wykorzystaniem tego, w jaki sposób dany człowiek się śmieje. Uważano, że ten kto często się śmieje jest człowiekiem ciepłym i poczciwym, zaś kto rzadko lub w ogóle się nie śmieje, jest oschły i ma twardy charakter. Cichy śmiech oznacza łagodność, zaś głośny oznacza opryskliwość i skłonność do kłamstwa.

Owomancja

Przewidywanie przyszłości z kurzego jajka. Bierze się naczynie z ciepłą wodą i rozpuszcza w nim białko. Kiedy się ścina, powstają liczne figury, których kształt trzeba przeanalizować. Natomiast białko, które osiada na dnie, uważane było za zapowiedź nieszczęścia.

Katoptromancja

Wróżenie za pomocą zwierciadeł lub błyszczących metalowych płyt.

Sikomancja

Sztuka przepowiadania przyszłości za pomocą napisów na liściach drzew. Zrywano liść z drzewa i pisano na nim pytanie. Potem odkładano go w bezpieczne miejsce i przypatrywano się w jakim czasie usycha. Im dłużej liść pozostawał świeży, tym lepsza była prognoza.

Punktacja

Sposób jasnowidzenia, podczas którego przypadkowo narysowane punkty łączy się ze sobą liniami i interpretuje się otrzymaną w ten sposób figurę.

Kapnomancja

Dywinacja na podstawie koloru, kształtu i kierunku unoszenia się dymu nad ołtarzem ofiarnym.

Chrimomancja

Dywinacja z gotówki znane od dawien dawna. W naszych czasach można prorokować z pieniędzy papierowych. Wyciągamy dowolny jeden banknot przy czym niewiele znaczący jest rodzaj waluty, zadajemy pytanie i sprawdzamy numer. Zasada jest taka, parzyste liczby są pochlebne dla płci żeńskiej, nieparzyste zaś korzystne dla mężczyzn. Są dwa sposoby poszukiwania odpowiedzi, w pierwszym trzeba dodać wszystkie cyfry numeru banknotu. Jeśli np. suma wyniesie 22 to będzie liczbą parzystą. Drugi sposób polega na tym, że bierze się pod uwagę ostatnią cyfrę.

Kartomancja

Wieszczenie przyszłości za pomocą kart. Chyba najbardziej rozpoznawalna dzisiaj metoda wróżenia.

Gyromancja

Wieszczenie przyszłości za pomocą okręgu wyłożonego z liter lub cyfr. Wróżbita chodzi po kręgu dopóki nie potknie się naprzeciwko jakiejś litery.

Astrogiromancja

Przewidywanie przyszłości przy użyciu wielobocznego bączka, którego krawędzie zostały zaopatrzone w litery lub cyfry.

Aksinomancja

Prastary sposób dywinacji na podstawie topora wbitego w kłodę drewna. Jako odpowiedź interpretowano dźwięki i wibracje, które powstały przy wbijaniu topora.

Piromancja

Proroctwo na podstawie płomienia świecy lub lampy naftowej, do którego wrzuca się odrobinę ziół. Jeśli płoną one szybko, to dobry znak. Słabej mocy płomień oznacza smutny los i krótkie życie.

Bibliomancja

Przewidywanie przyszłości z jakiejkolwiek powieści, oparte na losowym wyborze tekstu. Było znane już w antycznej Grecji, gdzie w taki sposób prorokowano korzystając ze zwojów papirusowych. Obecnie prorokuje się po prostu otwierając powieść na oślep lub podając numer strony i wers liczony od góry lub od dołu.

Aleuromancja

Odpowiedzi na pytania zapisywano na papierkach, papierki wkładano do kulek z ciasta z mąki pszennej, zapiekano, mieszano i losowano.

Auspicjomancja

Antyczna wróżba dokonywana na podstawie obserwacji lotu ptaków. Specjalny kapłan zakreślał żelazem pewną przestrzeń, na której oczekiwał znaku od przelatującego ptaka.

Krystallomancja

Początkowo do przepowiadania przyszłości używano kawałka górskiego lub innego przezroczystego kryształu, później kryształowej lub szklanej kuli. Kto chciał poznać przyszłość, uporczywie wpatrywał się w błyszczącą powierzchnię, dopóki nie pojawiły się obrazy lub wizje.

Hydromancja

Przewidywanie przyszłości z wody. Interpretowano jej barwę, fale na jej powierzchni, podwyższenie i obniżenie poziomu w naturalnych zbiornikach wody, kręgi i liczbę „kaczek” kamienia puszczonego na wodę. Z wody korzystano również jak z „magicznego kryształu”, próbując zobaczyć w niej obrazy.

Moleozofia

Interpretacja pieprzyków, brodawek, blizn i innych zmian na skórze. W czasach starożytnych jeden z ważniejszych sposobów jasnowidzenia.

Sideromancja

Przepowiednia, podczas której na blaszce spala się słomę i interpretuje się jej ślady i wzory, jakie pozostawi na blasze.

Apantomancja

Przepowiadanie przyszłości na podstawie spotkanych po drodze zwierząt, ptaków i innych istot.

Nekromancja

Wywoływanie duchów zmarłych w celu zadawania im pytań o przyszłość.

Klidomancja

Dywinacja za pomocą zawleczonego na nitce klucza.

Spodomancja

Wieszczenie przyszłości z popiołu. Na Słowiańszczyźnie w okresie świątecznym dziewczęta przed nocą posypywały popiołem obuwie, a nazajutrz sprawdzały, ile pozostało popiołu na bucie. Ta będzie miała najwięcej pieniędzy, na której bucie pozostało najwięcej popiołu.

zamów u mnie wróżbę jak zamówić wróżbę z kart

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.